Vi kör dagligen godstrafik mellan Mälardalen och Skåne och har god kapacitet på godstransporter.